Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em không sai chúng ta sai

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4163282

Em không sai chúng ta sai

3162665

Em không sai chúng ta sai

0909***582

Em không sai chúng ta sai