Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em mới là người yêu anh (Acoustic)

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0868***016

Em mới là người yêu anh (Acoustic)

Em mới là người yêu anh (Acoustic)

0899***888

Em mới là người yêu anh (Acoustic)