EM SAY RỒI Remix Karaoke tone Nữ

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0988***518

EM SAY RỒI Remix Karaoke tone Nữ

2473165

EM SAY RỒI Remix Karaoke tone Nữ

2413122

EM SAY RỒI Remix Karaoke tone Nữ