Karaoke | Đế Vương - Đình Dũng | Beat Chuẩn

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0833***625

Karaoke | Đế Vương - Đình Dũng | Beat Chuẩn

Phạm Trung Hiếu

Karaoke | Đế Vương - Đình Dũng | Beat Chuẩn

0368***292

Karaoke | Đế Vương - Đình Dũng | Beat Chuẩn