Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tú Tatoo

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0935***661

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

0767***810

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau