Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giá như anh lặng im

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vĩ An

Giá như anh lặng im

0869***183

Giá như anh lặng im

Trần Hải Phong

Giá như anh lặng im