Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0394***401

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

0384***844

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

3161725

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn