Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giữa Chúng Ta Có Khác Biệt To Lớn Karaoke Chuẩn Dễ Hát

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2747237

Giữa Chúng Ta Có Khác Biệt To Lớn Karaoke Chuẩn Dễ Hát

0369***001

Giữa Chúng Ta Có Khác Biệt To Lớn Karaoke Chuẩn Dễ Hát

2321972

Giữa Chúng Ta Có Khác Biệt To Lớn Karaoke Chuẩn Dễ Hát