Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giúp em trả lời những câu hỏi

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lùn Bà Bà

Giúp em trả lời những câu hỏi

0367***324

Giúp em trả lời những câu hỏi

0354***129

Giúp em trả lời những câu hỏi