Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học | Anh Muốn Về Thăm Hà Tĩnh Em Ơi !!!!

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0869***394

Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học | Anh Muốn Về Thăm Hà Tĩnh Em Ơi !!!!

3055529

Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học | Anh Muốn Về Thăm Hà Tĩnh Em Ơi !!!!

0916***326

Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học | Anh Muốn Về Thăm Hà Tĩnh Em Ơi !!!!