Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hai triệu năm

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3163355

Hai triệu năm

3163355

Hai triệu năm

3163199

Hai triệu năm