Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hãy trao cho anh

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165544

Hãy trao cho anh

3165459

Hãy trao cho anh

3165370

Hãy trao cho anh