Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thay tôi yêu cô ấy

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Thị Hà My

Thay tôi yêu cô ấy

3164206

Thay tôi yêu cô ấy

3164206

Thay tôi yêu cô ấy