Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hãy trao cho anh

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3163355

Hãy trao cho anh

3163233

Hãy trao cho anh

3163106

Hãy trao cho anh