Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hãy trao cho anh

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4158270

Hãy trao cho anh

0365***637

Hãy trao cho anh

3158180

Hãy trao cho anh