Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hoa hải đường

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165377

Hoa hải đường

User 4164307

Hoa hải đường

3162952

Hoa hải đường