Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hoa nở không màu

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0582***018

Hoa nở không màu

0349***712

Hoa nở không màu

0389***073

Hoa nở không màu