Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KAITY NGUYỄN - "Nếu Anh Không Phiền" ft. SOHO I Karaoke With Rap (Beat Chuẩn)

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3146319

KAITY NGUYỄN - "Nếu Anh Không Phiền" ft. SOHO I Karaoke With Rap (Beat Chuẩn)

0394***869

KAITY NGUYỄN - "Nếu Anh Không Phiền" ft. SOHO I Karaoke With Rap (Beat Chuẩn)

3127748

KAITY NGUYỄN - "Nếu Anh Không Phiền" ft. SOHO I Karaoke With Rap (Beat Chuẩn)