Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke 60 Năm cuộc đời tone Nam Remix Beat chuẩn 2020 | Thành linh | linh keyboard 0911514517

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.