Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

(Karaoke) Andree Right Hand - Em iu feat. Wxrdie, Bình Gold, 2pillz

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***610

(Karaoke) Andree Right Hand - Em iu feat. Wxrdie, Bình Gold, 2pillz

2912727

(Karaoke) Andree Right Hand - Em iu feat. Wxrdie, Bình Gold, 2pillz

0988***183

(Karaoke) Andree Right Hand - Em iu feat. Wxrdie, Bình Gold, 2pillz