Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Anh Yêu Vội Thế - LaLa Trần Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2917320

Karaoke Anh Yêu Vội Thế - LaLa Trần Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

2882994

Karaoke Anh Yêu Vội Thế - LaLa Trần Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

2870717

Karaoke Anh Yêu Vội Thế - LaLa Trần Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar