Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] 'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon (Official)

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0343***724

[KARAOKE] 'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon Nghiêm (Official)

2937225

[KARAOKE] 'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon Nghiêm (Official)

User 3935722

[KARAOKE] 'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon Nghiêm (Official)