Karaoke - Beat Chuẩn | ĐÔI MƯƠI - Hoàng Dũng

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2924591

Karaoke - Beat Chuẩn | ĐÔI MƯƠI - Hoàng Dũng

2923725

Karaoke - Beat Chuẩn | ĐÔI MƯƠI - Hoàng Dũng

2922744

Karaoke - Beat Chuẩn | ĐÔI MƯƠI - Hoàng Dũng