Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke beat chuẩn hook ] RETROGRADE - WEAN LE ft Naomi ( by DaLowKROK )

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0367***035

[ Karaoke beat chuẩn hook ] RETROGRADE - WEAN LE ft Naomi ( by DaLowKROK )

0909***309

[ Karaoke beat chuẩn hook ] RETROGRADE - WEAN LE ft Naomi ( by DaLowKROK )

0795***280

[ Karaoke beat chuẩn hook ] RETROGRADE - WEAN LE ft Naomi ( by DaLowKROK )