Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Beat Chuẩn | Ít Nhưng Dài Lâu - Chu Thúy Quỳnh | Tone Nữ (Ebm) Beat by TàiZ

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2331526

Karaoke beat | Chuyện Như Chưa Bắt Đầu - Mỹ Tâm