Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tim em thắt lại

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0764***726

Tim em thắt lại

0984***371

Tim em thắt lại

0944***144

Tim em thắt lại