Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hương Mai Như Xưa (梅香如故) - Mao Bất Dịch & Châu Thâm (毛不易 & 周深) - Karaoke Cơm Nem Trứng

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.