Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke - Beat Gốc] Đoạn Tuyệt - Phương Anh

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hong Loan

[Karaoke - Beat Gốc] Đoạn Tuyệt - Phương Anh

0908***597

[Karaoke - Beat Gốc] Đoạn Tuyệt - Phương Anh

0939***867

[Karaoke - Beat Gốc] Đoạn Tuyệt - Phương Anh