Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE BEAT GỐC] MƯA THÁNG SÁU - VĂN MAI HƯƠNG ft. GREY D, TRUNG QUÂN (Prod. by HỨA KIM TUYỀN)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165527

[KARAOKE BEAT GỐC] MƯA THÁNG SÁU - VĂN MAI HƯƠNG ft. GREY D, TRUNG QUÂN (Prod. by HỨA KIM TUYỀN)

3164589

[KARAOKE BEAT GỐC] MƯA THÁNG SÁU - VĂN MAI HƯƠNG ft. GREY D, TRUNG QUÂN (Prod. by HỨA KIM TUYỀN)

3164484

[KARAOKE BEAT GỐC] MƯA THÁNG SÁU - VĂN MAI HƯƠNG ft. GREY D, TRUNG QUÂN (Prod. by HỨA KIM TUYỀN)