Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Bé Nu

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

0825***850

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)

1752760

[Karaoke Beat] Túy Âm- Xesi x Masew x Nhatnguyen (Phối Chuẩn- Bích Xì)