Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Beat] - Vết Mưa - Vũ Cát Tường

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0332***224

[Karaoke Beat] - Vết Mưa - Vũ Cát Tường

0776***654

[Karaoke Beat] - Vết Mưa - Vũ Cát Tường

0345***940

[Karaoke Beat] - Vết Mưa - Vũ Cát Tường