Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) - 우주를 줄게 (Galaxy)

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0943***532

[KARAOKE] 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) - 우주를 줄게 (Galaxy)

1797627

[KARAOKE] 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) - 우주를 줄게 (Galaxy)

1791944

[KARAOKE] 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) - 우주를 줄게 (Galaxy)