Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4162342

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn

User 4162342

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn

3162192

Karaoke | Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng | Beat Chuẩn