Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ KARAOKE ] Yêu Mãi Ngàn Năm | Thanh Thảo x Đan Trường | Beat Chuẩn Hay Nhất

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0366***569

[ KARAOKE ] Yêu Mãi Ngàn Năm | Thanh Thảo x Đan Trường | Beat Chuẩn Hay Nhất

0913***258

[ KARAOKE ] Yêu Mãi Ngàn Năm | Thanh Thảo x Đan Trường | Beat Chuẩn Hay Nhất

0989***222

[ KARAOKE ] Yêu Mãi Ngàn Năm | Thanh Thảo x Đan Trường | Beat Chuẩn Hay Nhất