Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke ] | CHIA CÁCH BÌNH YÊN | HOÀI LÂM ( Beat Gốc )

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2748841

[ Karaoke ] | CHIA CÁCH BÌNH YÊN | HOÀI LÂM ( Beat Gốc, Tách Phối Đệm )

0982269438

[ Karaoke ] | CHIA CÁCH BÌNH YÊN | HOÀI LÂM ( Beat Gốc, Tách Phối Đệm )

2736588

[ Karaoke ] | CHIA CÁCH BÌNH YÊN | HOÀI LÂM ( Beat Gốc )