Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Karaoke Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa - Quang Hà Full Beat

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0343***667

Karaoke Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa - Quang Hà Full Beat

0352***936

Karaoke Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa - Quang Hà Full Beat

0582***091

Karaoke Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa - Quang Hà Full Beat