Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | Chuyện Đôi Ta (Freak D Lofi Ver.) - Emcee L ft Muộii

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2935293

KARAOKE | Chuyện Đôi Ta (Freak D Lofi Ver.) - Emcee L ft Muộii

2935017

KARAOKE | Chuyện Đôi Ta (Freak D Lofi Ver.) - Emcee L ft Muộii

User 3933343

KARAOKE | Chuyện Đôi Ta (Freak D Lofi Ver.) - Emcee L ft Muộii