Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] |CÓ CHƠI CÓ CHỊU KARAOKE||KARIK| ONLY C|

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2612159

[KARAOKE] |CÓ CHƠI CÓ CHỊU KARAOKE||KARIK| ONLY C|

2612157

[KARAOKE] |CÓ CHƠI CÓ CHỊU KARAOKE||KARIK| ONLY C|

0334***041

[KARAOKE] |CÓ CHƠI CÓ CHỊU KARAOKE||KARIK| ONLY C|