[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2092199

[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ

Đức Ryan

[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ

2035911

[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ