[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ

Địa điểm: Vincom Hạ Long - Tầng 4, Khu Cột Đồng Hồ, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đức Ryan

[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ

0972***187

[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ

2035911

[karaoke] Cưới nhau đi (Yes I do) karaoke beat chuẩn - Bùi Anh Tuấn & Hiền Hồ