Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2260183

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

0965***537

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

0377***697

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT