Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2249476

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

0965***537

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT

0377***697

Karaoke Cưới Nhau Đi (Yes I Do) - Thiếu Giọng Nữ BEAT