Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] - Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu - Tiên Tiên, Trang - Beat chuẩn

Địa điểm: Vincom Gò Vấp, Số 12 Phan Văn Trị, P. 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3056474

[Karaoke] - Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu - Tiên Tiên, Trang - Beat chuẩn

2910021

[Karaoke] - Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu - Tiên Tiên, Trang - Beat chuẩn

2753497

[Karaoke] - Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu - Tiên Tiên, Trang - Beat chuẩn