Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Điều Em Lo Sợ Remix Hiền Thục

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2749358

Karaoke Điều Em Lo Sợ Remix Hiền Thục

Phương Phát

Karaoke Điều Em Lo Sợ Remix Hiền Thục

Hồ Phượng

Karaoke Điều Em Lo Sợ Remix Hiền Thục