[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0961***872

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

Maii

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

0795***599

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn