[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Maii

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

0905***858

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn

0795***599

[ Karaoke ] ĐÔNG KIẾM EM / Vũ - Beat Chuẩn