Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - ĐỪNG LO NHÉ CÓ ANH ĐÂY - BEAT CHUẨN - TONE NỮ - OANH TẠ COVER - THIÊN TÚ OFFICIAL

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.