[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0937***380

[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)

0794***603

[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)

Huyền Ng

[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)