[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0794***603

[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)

Huyền Ng

[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)

0965***393

[ Karaoke ] Đừng Nói Tôi Điên _ Hiền Hồ (beat Chuẩn)