Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Đường Một Chiều-BEAT Chuẩn

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1758181

[KARAOKE] Đường Một Chiều-BEAT Chuẩn

3167726

[KARAOKE] Đường Một Chiều-BEAT Chuẩn

0968***962

[KARAOKE] Đường Một Chiều-BEAT Chuẩn